Údaje o mateřské školce

Název školy Mateřská škola Světice
Sídlo Ke Školce 107, 251 01 Světice
Zřizovatel Obec Světice, Ke Zvoničce 179, 251 01
Telefon MŠ 323 603 760
727 961 868
E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IČO 70986398
DIČ 059– 70986398
IZO MŠ 107 516 29
IZO ŠJ 113 800 614
Org. číslo školy 52 236
Číslo objektu 222 42
Ředitelka Mgr. Gabriela Blovská
Platnost dokumentu od 1. 9. 2014

 

Naše škola 

Na základě zákona č. 564/1990 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství a na základě zřizovací listiny byla státní mateřské škole 3. 9. 2002 přiznána právní subjektivita.

Mateřská škola je zřízena jako příspěvková organizace. Zřizovatelem mateřské školy je obec Světice. 

Škola provádí svou činnost v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídí se ve své činnosti předpisy MŠMT a obecně platnými předpisy.

Základním posláním mateřské školy je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj, v návaznosti na jeho výchovu v rodině a v úzké součinnosti s rodinou.

 

Historie

Budova mateřské školy je původně rodinný dům, vystavěný před druhou světovou válkou. Po úmrtí majitelů, bezdětných manželů Stěhulových, dům přešel do vlastnictví jejich neteře, a ta jej prodala MNV Světice. Po náležitých stavebních úpravách byla zde dnem 1. 12. 1963 otevřena mateřská škola. 

Provoz byl zpočátku velmi problematický, hlavně co se týče vytápění (viz Kronika MŠ). Později procházela budova dalšími úpravami, z nichž nejvýznamnější byla přístavba ze západní strany, od května do září 1987, v hodnotě asi 600 000Kč. Další podstatnou proměnu prodělala budova od února do konce srpna 2008, kdy bylo nutno předisponovat místnosti tak, aby plochou vyhovovaly hygienickým požadavkům (vznikla malá herna, kuchyňka – výdejna, stabilní ložnice v patře), byla provedena celková rekonstrukce elektriky, položena nová krytina na schody do patra, probouráno okno z kuchyňky - výdejny  do třídy, která slouží též jako jídelna. Na zahradě vykáceny a odstraněny přerostlé dřeviny. Finanční zajištění – OÚ Světice a sponzorská sbírka mezi občany, kterou iniciovala sama mateřská škola (viz Kronika MŠ).Od září 2009 nastala změna ve způsobu vytápění objektu. Dosavadní již nevyhovující kotel na koks byl nahrazen kotlem na peletky – ekologické vytápění. 

V září 2013 začala přístavba nového pavilonu školky, která navýšila kapacitu mateřské školy na 51 dětí. V novém pavilonu vznikla též moderní kuchyně s celým zázemím.Pavilon byl skolaudován v červnu 2014 a od září 2014 zahajuje provoz.

 

Charakter budovy

Škola se nachází v centru obce, v klidné vedlejší ulici s  minimálním provozem. Budova je původně jednopatrový rodinný dům, z části podsklepený chodbou propojený s novým přízemním pavilonem.

V přízemí staré budovy se nachází kancelář hospodářky, šatna dětí, umývárna a WC zaměstnanců, umývárna a WC dětí, výdejna jídla, třída (sloužící též jako jídelna), herna, malá herna. V patře je výtvarný ateliér, sklad, ložnice dětí a malá půda.

V novém pavilonu je velká prostorná třída, herna, umyvárna a šatna. Přes chodbu pak kuchyně se samostatným vstupem, ředitelna, a šatny zaměstnanců.

V současné době je výrazný nový pavilon se žlutou fasádou, stará budova čeká na nová okna a zateplení s fasádou podle finančních možností obce.

 

Lokalita

Světice jsou malá obec v okrese Praha východ, patří pod Středočeský kraj. Díky výhodné poloze a dobrému vlakovému spojení s Prahou se obec stále rozrůstá. Lidé z města, zde také láká blízkost krásných smíšených lesů, s množstvím turistických a cyklistických stezek.

Samotná mateřská škola se nachází v zástavbě rodinných domků, v málo frekventované části obce. Součástí školy je zahrada s houpačkami, průlezkami a pískovištěm.

 

Děti

Naše mateřská škola je dvoutřídní, s kapacitou 51 dětí. Především předškoláci navštěvují třídu Soviček, kapacita třídy je 25 dětí. Mladší děti (3 a 4 roky) navštěvují třídu Ptáčat s kapacitou 26 dětí. Většina dětí je ze Světic, jen několik dojíždí z Tehova.

 

 

Podmínky vzdělávání

Věcné vybavení

Věcné vybavení odpovídá požadavkům hygienických norem i každodenního běžného provozu.Místnosti jsou vybaveny starším i novějším účelným nábytkem. Stoly i židle jsou výškově nastavitelné, aby odpovídaly potřebám každého dítěte. Herna i třída jsou nově barevně vymalovány, opticky velmi pěkně zútulňují prostor Školka má dostatek hraček, stavebnic, her pro děti. Stále rozšiřujeme sbírku didaktických pomůcek, nástěnných obrazů a knih pro výchovně vzdělávací proces. Díky dotačnímu titulu na nový pavilon se povedlo i vbudovat nové dětské hřiště, doplnit zahradu novými herními prvky. Také jsme vysázeli nové stromy a keře.

V současné době bychom chtěly dodělat zahradní úpravy, především vysázet keře podél plotu a vytvořit si s dětmi záhonky. Jako malou bylinkovou zahrádku, dýňové políčko apod.

 Zatím se nám nepodařilo vytvořit ve třídě a herně klidová místa, pro individuálnější práci s dítětem nebo pro relaxaci dítěte.

 

Životospráva

Stravování – Všechny zapsané děti mají v MŠ dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Pro dodržování pitného režimu po celý den mají děti k dispozici čaj v konvicích, který si samy nalévají do připravených hrnečků. (Každé dítě má svůj vlastní hrneček donesený z domova). Děti denně dostávají ovoce (jablka, hroznové víno, pomeranče, banány,…) nebo syrovou zeleninu (mrkev, ředkvičky, kedlubny, zeleninovou papriku, rajčata,…). Děti jsou zvyklé důkladně si mýt ruce. Po obědě si čistí zuby.

Kuchařka připravuje jídlo podle tradičních i nových receptur při zachování vhodné skladby jídelníčku. Každý měsíc vypracovává přehled potravin pro spotřební koš, takže je zcela zřejmé, jak správně a zdravě se vaří. Podávaná strava vyhovuje všem požadovaným normám a zároveň dětem chutná.

Pobyt venku – každý den jsou děti venku, přiměřeně povětrnostním podmínkám i jiným okolnostem. Délka a náročnost vycházky je určována možnostmi nejmenších dětí. Děti mají dostatek volného pohybu při pobytu v lese, na hřišti i na školní zahradě.

Odpolední odpočinek –předškoláci, nepotřebují tolik spánku jako menší děti. Převažuje tedy poslech pohádky, čtené paní učitelkou nebo pouštěné na CD, klidové aktivity prohlížení obrázkových knih, časopisů. 

Malé děti spí v samostatné ložnici, jsou zvyklé na pravidelný odpočinek po obědě. Též usínají při pohádce čtené paní učitelkou nebo reprodukované z CD.

Soukromí, pokud je děti potřebují, najdou v malé herně, i v jiných koutcích herny nebo třídy.

Střídání rušných a klidových aktivit je v naší práci naprostou samozřejmostí.

Při stravování dětí bychom chtěly, co nejvíce podporovat pestrost potravin, využívat především sezónního ovoce a zeleniny a rozšiřovat povědomí dětí o zdrojích potravin a surovin. Přimět děti, aby samy o sobě více dbaly na pitný režim, nečekaly na vyzvání učitelky. Nechat dětem více času na spontánní pohybové hry na úkor vycházek.

 

Psychosociální podmínky

Hned od ranního příchodu dětí do MŠ se učitelky snaží (někdy za pomoci i paní kuchařky a školnice), aby byly děti v pohodě. Děti přicházejí, zdraví, přivítají se s učitelkou. Zdraví se též s už přítomnými kamarády.

Učitelky respektují individualitu dítěte, pěstují u dětí empatii, pomáhají dětem začlenit se mezi ostatní, najít kamarády. Učitelky se snaží přistupovat ke všem dětem objektivně – každé dítě je individualita s vlastními potřebami, životním tempem, potřebou si povídat, nebo naopak nepovídat. Učitelky podporují samostatnost dětí ve vyjadřování, a to zvláště dětí nesmělých (některé děti jsou velmi hovorné a zaberou si učitelku samy pro sebe). Ta pak nenápadně přechází k dalším dětem, aby se i ony dostaly ke slovu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Učitelky omezují případnou přehnanou soutěživost, řevnivost mezi dětmi. Odmítají bojové a agresivní hry, ke kterým mají dnešní chlapci, ale i děvčata, bohužel velmi blízko. Učíme děti hrát si tak, aby se hra líbila nejen jejímu strůjci, ale i kamarádovi ve hře.

Snažíme se, aby se dítě cítilo v prostředí MŠ dobře, jistě, bezpečně a spokojeně. Všechny děti mají rovnocenné postavení, nikdo není zvýhodňován. Jsou dány stejné podmínky pro obě pohlaví. Společně s dětmi vytváříme pravidla, podle kterých se ve školce chováme a která se snažíme všichni respektovat. Tak vytváříme řád, který učí děti pravidlům soužití a zároveň vede k vytvoření kamarádského prostředí, ve kterém jsou děti rády.

 

Naším záměrem je, aby děti tyto zásady a pravidla natolik přijaly za své, že je budou používat i doma, v rodinách. Také ze strany rodičů bychom uvítali větší aktivitu a zájem o chování jejich dětí ve společnosti vrstevníků i starších lidí.

 

Organizace chodu MŠ

Provozní doba naší mateřské školy je od 6,45 do 17.00 hodin. Děti se scházejí do osmi hodin. Je stanoven vnitřní režim, který se však operativně přizpůsobuje aktuálnímu stavu a atmosféře ve třídě. Podrobněji je vše popsáno ve školním a organizačním řádu a ve vnitřním denním režimu, které jsou přístupné na nástěnce. Snažíme se o vyvážený poměr spontánních a řízených činností, které s dětmi provádíme skupinově a individuálně, frontální metodu užíváme v nezbytné míře.

Polední odpočinek probíhá u malých dětí v podkrovní ložnici. Předškoláci v novém pavilonu využívají rozložené matrace v herně. Protože tyto děti už nemají potřebu spánku a odpočinek jim stačí kratší. Jsou do brzkých odpoledních hodin situovány zájmové kroužky, které situaci částečně řeší.

 

V budoucnu chceme ještě více uplatňovat individuální přístup k dětem, udělat si na každé dítě čas, když nás potřebuje. Stále nezapomínat na vyváženost aktivit spontánních i řízených, na zpětnou vazbu od dětí a jejich hodnocení. V případě dětí s odkladem školní docházky je třeba brát v úvahu jejich specifické problémy a zabývat se jimi.

 

Řízení mateřské školy

Jsme malá dvojtřídní škola, a tak je řízení postaveno především na osobních kontaktech, komunikaci a vzájemné dohodě. Mezi zaměstnanci jsou dobré osobní vztahy, vstřícná a živá komunikace, která probíhá každodenně všemi směry.

Povinnosti každého zaměstnance jsou jasně vymezeny v jeho náplni práce a řádu školy. 

Škola s rodiči stále komunikuje, nejen ústně přes zaměstnance, ale i prostřednictvím nástěnek, webu a emailové pošty. 

Důležitá je pro nás dobrá spolupráce se zřizovatelem, jako jednou z možností jak dětem zkvalitňovat podmínky vzdělávání. 

 

Naším záměrem je zlepšovat a aktualizovat informační systém, respektovat názory zaměstnanců, vzdělávat se, spolupracovat se zřizovatelem a odborníky. 

 

Personální zajištění

Pedagogičtí pracovníci

Ředitelka

Mgr. Gabriela Blovská je absolventka pedagogické fakulty obor speciální pedagogika, též absolvovala funkční studium pro ředitele škol.

 

Zástupkyně ředitelky

Jiřina Součková má kvalifikaci učitelky mateřské školy a dlouholetou praxi.V současné době ukončila studium Logopedický asistent.

 

Učitelky

Bc. Galina Srpová je absolventka Univerzity J.A.Komenského obor speciální pedagogika – vychovatelství. 

 

Hana Černá má kvalifikaci učitelky mateřské školy a dlouholetou praxi. Absolvovala kurz Respektovat a být respektován.

 

Pedagogické pracovnice mají zájem o svůj odborný růst a soustavně se dále vzdělávají na seminářích, tvůrčích dílnách i samostudiem.

 

Ostatní zaměstnanci

Vedoucí školní jídelnySimona Heislerová

KuchařkaSimona Heislerová

ŠkolniceAlena Mlchová

Pomocná kuchařkaPetra Dvořáková Mocová

TopičAntonín Broukal

 

Všichni zaměstnanci školy neustále usilují o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodinou, mezi zaměstnanci navzájem. Chovají se a jednají profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

 

Chtěli bychom umožnit zaměstnancům častěji navštěvovat semináře a školení, aby se dále rozvíjeli. Našim cílem je přátelská atmosféra ve škole a spokojený kolektiv dětí i zaměstnanců.

 

Spoluúčast rodičů

Učitelky sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí a rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jejich individuálních pokrocích v rozvoji učení a socializace.

Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně a diskrétně.

MŠ podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě. Učitelky poskytují rodičům i poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. 

Několikrát za rok se konají akce ve školce, kdy mají rodiče možnost vidět se s ostatními rodiči, učiteli i dětmi. Jedná se o různé besídky, oslavy a karnevaly.

Třídní schůzka je svolávána pravidelně na začátku školního roku a dále dle potřeby.

Rodiče jsou o všem informováni průběžně – při osobních rozhovorech nebo prostřednictvím nástěnky a webových stránek.

 

Máme zájem o zpřístupnění mateřské školy jako organizace, co největšímu okruhu lidí. Zvýšení zájmu okolí o dění ve škole a tím i možnost získání dalších finančních prostředků.

Charakteristika vzdělávacího programu

„Z pohádky do pohádky“

Zaměření mš, návaznost na prostředí, historii

Naše mateřská škola je dvojtřídní zařízení a z toho vyplývají jistá specifika pro vytváření vzdělávacího programu. Preferujeme individuální přístup k dětem, spolupráci mladších a starších dětí, využití všech běžných životních situací k výchově a vzdělávání dětí.

Okolí mateřské školy, ať už je to zahrada, louky nebo les, přímo vybízí k využití při tvorbě vzdělávacího programu. Také samotná vesnice, její okolí i historický kontext jsou zakomponovány do dalšího vzdělávání dětí. Uvědomujeme si, jak je důležité nezapomínat na místo svého narození a bydliště, vážit si ho a znát ho. 

Každý měsíc je doplněn čtením pohádek a příběhů, které se vztahují k danému tématu. Knihy jsou obměňovány podle aktuálnosti, zájmu dětí apod. 

Pohádky, příběhy a bajky, jejich čtení, vyprávění a dramatizace jsou pro nás klíčové při vzdělávání dětí. Ať už z hlediska rozvoje slovní zásoby, zlepšování pozornosti nebo rozšiřování znalostí. Jsme zapojení do projektu: Celé Česko čte dětem, spolupracujeme s dětským oddělením Husovy knihovny v Říčanech.

 

Průběžné cíle

Průběžné cíle jsou naplňovány každodenními činnostmi a zážitky dětí. Cílem je aby děti získaly dobré základy do života i pro další vzdělávání.

Sebeobsluha

 • Umět se samostatně oblékat – zapínat knoflíky, zip, obouvat boty a bačkůrky na správnou nohu, umět si zašněrovat obuv, upravit oděv
 • Umět se samostatně najíst – správně držet lžíci, příbor
 • Osobní hygiena – samostatně a včas použít toaletu, splachovat, po použití toalety si umýt ruce, umýt si ruce před jídlem
 • Udržování pořádku – pořádek ve věcech, umět si uklidit po sobě hračky, pomůcky

 

Společenské chování

 • Poprosit, poděkovat, pozdravit
 • Umět se omluvit za nevhodné chování
 • Nechovat se nepřiměřeně a agresivně k ostatním
 • Nežalovat na kamarády
 • Nepovyšovat se nad ostatní
 • Při rozhovoru s dětmi nebo dospělými neskákat do řeči
 • Mluvit slušně, ne vulgárně

Pravidla bezpečnosti

 • Chování na ulici, přecházení silnice
 • Nestrkat se na schodech
 • Chovat se k sobě ohleduplně
 • Při práci s nástroji (nůžky, štětec, lopatka) neohrožovat bezpečnost svoji a kamarádů
 • Bezpečně nastupovat a vystupovat z vlaku, autobusu

Hodnocení vlastní činnosti

 • Učit se hodnotit vlastní práci
 • Porovnávat svoji práci s pracemi ostatních dětí
 • Učit se neopakovat chyby
 • Schopnost pochválit a uznat druhé

 

Specifické cíle školní vzdělávací činnosti

Oblast biologická – DÍTĚ A JEHO TĚLO

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům.

Oblast psychologická – DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, emoční inteligence, jeho citů a vůle, stejně tak i jeho vzdělávací schopnosti a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznání a učení.

Oblast interpersonální – DÍTĚ A TEN DRUHÝ

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti interpersonální je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Podporujeme sebevědomí dítěte.

Oblast sociálně kulturní – DÍTĚ A SPOLEČNOST

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti sociálně kulturní je uvést dítě do společnosti ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecně uznávané, morální i etické hodnoty a podílet se na utváření společenské hodnoty.

Oblast environmentální – DÍTĚ A SVĚT

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti environmentální je založit u dítěte základní povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit základ pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

Specifické cíle směřující k vytváření podmínek pro optimální výchovu a vzdělávání dítěte, které by mělo v průběhu předškolního vzdělávání příležitost získat, jsou ty základní kompetence, které jsou pro jeho osobnostní rozvoj, životní spokojenost a vzdělání žádoucí.

 

Formy vzdělávání

 

 • řízené skupinové a individuální činnosti
 • prožitkové učení
 • experimentování
 • rozhovory
 • práce s encyklopediemi
 • komunitní a diskusní kruh
 • volná hra
 • dramatizace
 • tvořivá práce s různými materiály

 

Projekt školní vzdělávací činnosti 

„ Z pohádky do pohádky “

 

Září

Naše školička v záři sluníčka

Adaptační program - přivítání dětí ve třídách, seznámení s prostředím třídy a celé mateřské školy, školní zahrady. Poznávání nových kamarádů, seznamování se s jejich jmény, se jmény zaměstnanců MŠ a jejich profesemi. Seznamování dětí s hračkami a pomůckami, jejich uložením. Vytvoření a dodržování pravidel společenského soužití v kolektivu a pravidel chování. Důsledné dodržování základních hygienických návyků a sebeobsluhy.

 

Cíle:

 • usnadnění vstupu do mateřské školy novým dětem
 • poznávání pravidel společného soužití a jejich spoluvytváření
 • navazování nových přátelství
 • rozvíjíme respekt a přizpůsobivost ve vztahu k druhému
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije
 • vytváření pozitivního vztahu k němu
 • vytváření zdravých životních návyků
 • rozvíjení komunikativních dovedností, ale i umění naslouchat druhému

 

 

Navrhované činnosti:

 • lokomoční pohybové činnosti – chůze, běh, skoky, lezení
 • nelokomoční pohybové činnosti – změny poloh a pohybů těla
 • pohybové hry zaměřené na orientaci v prostoru
 • relaxační činnosti
 • činnosti a hry vedoucí dítě k seznámení s prostorami MŠ
 • představování dětí, znát své jméno, příjmení, adresu…
 • hry a činnosti zaměřené na podporu dětských přátelství
 • společná setkávání, povídání a aktivní naslouchání druhému – komunitní kruh
 • neformální rozhovory mezi dětmi i s dospělými
 • motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
 • trénink pravolevé orientace
 • společné stanovování pravidel nekonfliktního, empatického chování
 • jednoduché sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání, úklidu
 • společné opakování známých písní
 • seznamování s písněmi s podzimní tématikou
 • grafomotorické cviky pro uvolnění zápěstí
 • kontrola správného držení tužky
 • činnosti vedoucí děti ke správnému zacházení s barvami, štětci, výměna vody…
 • hra na zahradě, pravidla bezpečného chování

 

 

Očekávané výstupy:

 • orientovat se v novém prostředí
 • přizpůsobovat se pravidlům soužití mezi vrstevníky
 • získat představu o významu dodržování určitého režimu
 • uvědomovat si, že za sebe i své jednání dítě odpovídá a nese důsledky
 • zachovávat správné držení těla
 • spontánně vyprávět viděné a slyšené pohádky a příběhy, své zážitky
 • využívat výtvarné techniky k výzdobě třídy

 

 

Říjen

Podzim na zahrádce, na poli a v lese

Téma je zaměřeno na sklizeň ovoce a zeleniny na zahrádkách, polních plodin a plodin v lese. Pojmenování ovocných stromů a jejich plodin, seznamování s prací na zahradě a na poli, rozeznávání rozdílu mezi listnatých stromem a jehličnatým stromem, názvy jejich plodů. Tvořivé činnosti s přírodninami, výrobky z přírodnin.

 

Cíle:

 

 • vytváření si kladného vztahu k přírodě
 • Poznávání prvků živé přírody
 • rozlišení ovoce a zeleniny, kde roste, jak se pěstuje
 • upevňování povědomí dětí o zdravém životním prostředí
 • rozvíjení jednotlivých smyslů
 • rozvíjení a kultivace estetického vnímání
 • osvojení si základních pojmů o České republice
 • rozvíjení tvořivosti dětí
 • posilování prosociálního chování 
 • osvojení si házení horním obloukem se správným postavením nohou
 • podporovat vzájemnou komunikaci a odvahu komunikovat

 

Navrhované činnosti:

 • činnosti rozvíjející manipulaci s míčem (koulení k cíli, hod, chytání)
 • pohybové hry s míči
 • ochutnávání různého ovoce a zeleniny
 • poznávání tvarů ovoce a zeleniny poslepu
 • poznávání zvířat domácích a volně žijících
 • pojmenovávat zvířata a jejich mláďata
 • vyhledávání zvířat v encyklopediích a jiných naučných knihách
 • dramatizace pohádek o zvířatech
 • vycházky do přírody, hledání známých rostlin, stromů
 • vytváření pravidel správného chování v lese
 • nácvik písní s motivy zvířat, rostlin
 • kreslení stromu, uvědomění si jednotlivých částí 
 • kresba ovoce podle reálného modelu
 • tiskátka z brambor

 

Očekávané výstupy:

 • rozlišovat roční období a jejich typické znaky
 • koordinovat pohyby těla, umět chytit míč
 • zvládat házet míčem horním obloukem
 • umět vyjádřit, co se mi líbilo – nelíbilo
 • sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu
 • rozlišit známe chutě a vůně
 • navazovat s dětmi kamarádské vztahy, vytvářet přátelskou atmosféru
 • vědět, které práce probíhají na podzim v sadu, na zahrádce a na poli, znát plodiny, které se z nich sklízí
 • umět pojmenovat některá zvířata volně žijící v zahradách, na poli a v lese

 

Listopad

Příroda se chystá k spánku

Období zaměřené na změny počasí – jak vzniká déšť, mlha, sníh, koloběh vody, přírodní živly.  Seznámení dětí - jak se na zimu připravují zvířátka, odlet ptáků do teplých krajin, starost o zvířátka a ptáky v zimě.

 

Cíle: 

 

 • poznávání barev a jejich odstínů
 • osvojení skoku snožmo s přípravou na odraz
 • ovládání kroku poskočného, cvalu
 • seznámení s neživou přírodou
 • uvědomování si nebezpečnosti ohně
 • porozumění koloběhu vody v přírodě
 • rozvoj vědomostí o počasí v závislosti na ročním období
 • využívat jednoduchých rytmických nástrojů

 

Návrhy činností:

 • míchání barev, experimenty s barvami
 • obtiskování podzimních listů
 • frotáž listů
 • skákání snožmo s přípravou na odraz
 • přeskoky nízkých překážek (napjatá guma)
 • nácvik kroku poskočného, cvalu vpřed, stranou
 • pohybové hry se skoky, překážková dráha se skoky
 • Experimenty s neživou přírodou – sůl, písek, kámen, půda
 • poznávání vlastností materiálů – tvrdý, sypký, studený, ostrý…
 • vyprávění o ohni jeho nebezpečnosti
 • hledání různých podob vody
 • sestavování koloběhu vody v přírodě
 • povídání o meteorologii
 • prohlížení knížek o počasí
 • porovnávání věcí, větší-menší, těžší – lehčí
 • skládání věcí podle velikosti, barvy, váhy…
 • poznávání hudebních nástrojů na obrázcích i ve skladbách
 • vyjádření hudby pohybem (vítr, vichřice, déšt´)
 • vytleskávání a vyťukávání rytmu
 • uplatnění rytmických nástrojů při doprovodu písní
 • práce s barevnými papíry, nůžkami, lepidlem – dušičková světýlka
 • obrázky z barevného písku

 

 • práce s barevnou skvrnou – rozfoukání brčkem (podzimní stromy)
 • zapouštění barvy do vlhkého podkladu – podzimní nálada

 

 

Očekávané výstupy:

 • odlišovat základní barvy, doplňkové barvy, jejich odstíny
 • zacházet správně s jednoduchými rytmickými hudebními nástroji
 • zvládat nižší překážky
 • skákat snožmo i s rozběhem
 • správně rozpoznat odlišnosti ve vlastnostech materiálů, umět je pojmenovat
 • porovnávat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla
 • uvědomovat si, co je nebezpečné, vědět jak se vyhnout nebezpečí

 

Prosinec

Advent – vánoční čas

Seznámení s tradicemi adventu a Vánoc, příprava vánočního vystoupení, oslavy Mikuláše, Výroba Mikulášů, Andělů, čertů. Vánoční vyrábění, tvoření přání, vánoční pečení perníčků, zdobení, zpívání koled.

 

Cíle:

 • rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky
 • vytváření správných návyků při lezení ve výškách
 • posilování radosti z pohybu
 • rozvíjení kamarádských vztahů mezi dětmi
 • uvědomění si adventního času, jeho posloupnost v návaznosti na časové jednotky
 • osvojení si poznatků o lidových tradicích a pranostikách
 • ovládání souvislého mluvního projevu na dané téma, neskákat si do řeči, umět naslouchat druhému
 • rozvoj vztahů ke svým rodinným příslušníkům, nejbližším příbuzným
 • rozpoznání první a poslední hlásky ve slově, hledání slov souzvučných

 

 

Nabídka činností:

 • překážková dráha se skoky (do dálky, do výšky), s lezením (lavičky, ribstole, stoupací věž)
 • pohybová improvizace na hudbu – pomalou, rychlou, veselou, smutnou
 • pohybové hry se skoky, honičkami
 • vyprávění s dětmi o svátku Mikuláše, o Vánocích. 
 • povídání s důrazem na správnou výslovnost a správné vyjadřování
 • didaktické hry se slovy – určování první, poslední hlásky ve slově hledání slov souznačných, souzvučných, rýmů
 • jmenujeme charakteristické znaky zimy, 
 • skládání magnetických obrázků vztahujících se k zimě
 • nácvik a procvičování básní a koled s tématem zimy, Vánoc
 • příprava vánoční besídky
 • opakování známých tanečků
 • poslech vánočních koled, navození pěkné předvánoční atmosféry
 • vánoční přáníčka – vytrhávání z papíru
 • malba vánočních stromečků – práce s barvou a štetcem
 • vánoční zdobení třídy, zdobení stromečku

 

Očekávané výstupy:

 • uvědomit si citovou vazbu k rodinným příslušníkům a lidem kolem nás
 • vědět, proč slavíme vánoční svátky a společně prožít předvánoční atmosféru
 • poznat strukturu rodiny, uvědomit si nejbližší členy rodiny
 • pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus
 • zpěvem doprovázet pohyb
 • zvládat výtvarné činnosti s různými materiály
 • vyslovovat všechny hlásky správně a zřetelně mluvit
 • rozpoznat první a poslední písmeno slova
 • skládat drobné skládanky a puzzle, dokončit práci
 • aktivně se podílet na předvánočním posezení s rodiči ve škole

 

Leden

Paní zima

Období věnované poznávání charakteristických znaků zimy, co je mráz, jinovatka, sníh, led, sněhová vločka, Zimní hry a sporty, zimní oblékání, Orientace v časových a prostorových pojmech, geometrické tvary, orientace v částech dne. Předškoláci se připravují k zápisu, učí se svoji adresu.

 

Cíle:

 • upevňování správného držení těla
 • procvičování nožní klenby
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a učení
 • vytváření kladného vztahu ke svému bydlišti
 • osvojení si číselné řady 1-6, geometrických tvarů
 • upevňování správné výslovnosti, vyjadřování
 • poznávání dalších lidových tradic spojených s tříkrálovými oslavami
 • uvědomit si konec a ačátek kalendářního roku, rituály
 • rozvíjení samostatného zpěvu

 

 

 

Nabídka činností: 

 • zdravotní cviky s důrazem na správné držení těla, na procvičování nožní klenby
 • procvičování lezení – lavičky, ribstole, stoupací věž. 
 • lezení v podporu dřepmo v rovině, po zvýšené ploše.
 • pohybové hry s lezením
 • vyprávění o vánocích, o dárcích od Ježíška
 • procházky po vesnici, vnímání pěkných i nepěkných aspektů obce
 • procvičování dovedností k zápisu 
 • logické hry – Logico, Sudoku, Mozaika
 • poslech čtených i vyprávěných pohádek a příběhů
 • rytmizace a melodizace slovních skupin a říkadel
 • Tři králové – kresba tuší, kolorování, lepení
 • Využití pohádek, básniček a pranostik k přiblížení konce a začátku roku
 • sněhuláci – bílý pastel na tmavém podkladu
 • vločky – vystřihování
 • krmítka pro ptáčky z květináče 

 

 

Očekávané výstupy:

 • získat kladný vztah k domovu, bydlišti
 • poznat svou obec, významné budovy a stavby
 • zvládat různé druhy lezení
 • udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly
 • orientovat se v číselné řadě 1 – 6
 • správně držet tužku, mít uvolněné zápěstí
 • pojmenovat základní geometrické tvary
 • umět rozlišit slabiky ve slovech
 • pamatovat si postup řešení, využít ho v podobných případech
 • znát název prvního a posledního měsíce v roce

 

Únor

Svět kolem nás

Seznamování dětí s pravidly slušného chování, naše bydliště – poznávání Světic a okolí, masopustní veselice, karnevaly, tradice při masopustu, seznamování s různými hudebními nástroji, výroba loutek, dramatizace pohádek, seznamování dětí s předměty denní potřeby

 

Cíle:

 • pokládat základy ke správnému chování
 • upevňování časových pojmů
 • posilování vztahu ke knížkám, čtení a poslechu
 • rozvíjení lidových tradic spojených s masopustem
 • osvojení správného držení míče
 • upevňování hodu horním obloukem
 • rozlišování kladných a záporných návyků
 • poznávání charakterů postav

 

Nabídka činností:

 • nácvik držení míče, přihrávky, míření, chytání. 
 • vybíjená, Na jelena, Na třetího
 • koulení míče mezi dětmi v kruhu, na cíl
 • hod míče do koše horním obloukem
 • pohybové hry s míčem
 • práce s knihou Slabikář slušného chování
 • diskuse s dětmi na téma Vztahy k nejbližším příslušníkům rodiny, kamarádům
 • vyhledávání povahových vlastností lidí, dětí, zvířat v příbězích a pohádkách
 • pantomima špatné x správné návyky, chování
 • četba krátkých pohádek, příběhů – reprodukce textu dětmi
 • hodnocení chování postav, správné vystižení jejich charakteru
 • hledání poučení z bajek a jiných příběhů
 • dramatizace některých pohádek, příběhů
 • poznáváme časové úseky, rozlišení ráno, poledne, odpoledne, večer
 • pozorování různých časoměřičů
 • experimenty s měřením času.
 • prohlížení různých knížek, jaké druhy známe
 • výstava nejoblíbenějších knížek přinesených z domova
 • povídání, kdo je spisovatel, kdo ilustrátor
 • vybírání nejoblíbenější dětské knížky
 • masopustní zvyky a tradice
 • nácvik jednoduchých lidových písní
 • opakování známých písní u klavíru, harmonia s použitím dětských hudebních nástrojů
 • využití dětské instrumentální hry v říkadlových melodiích, v hudebních hrách a pohyb. činnostech
 • hry na ozvěnu – umět zopakovat jednoduchou melodii, vyťukat daný rytmus
 • kreslení, vystřihování, nalepování
 • vytrhávání tvarů z barevných papírů
 • malování – lidská, zvířecí figura a její znázornění v pohybu
 • ilustrace k pohádce
 • karnevalové masky z papírových talířů
 • návštěva městské knihovny v Říčanech

 

 

Očekávané výstupy:

 • zvládat míčové hry s pravidly
 • chytit míč obouruč
 • mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat slova aktivně uplatnit v řeči
 • dodržovat pravidla konverzace
 • chápat jednoduché hádanky a pranostiky
 • rozlišovat základní časové údaje
 • orientovat se v časových údajích v rámci dne

 

Březen

Jaro je tady

Seznamování s charakteristickými znaky jara, pozorování měnící se přírody, kvetoucích stromů, jarních květin, probouzející se příroda – hmyz, návrat ptáků z teplých krajin, poznávání domácích zvířat a jejich mláďat, oslavy Velikonoc, tradice, zdobení vajíček. Březen – měsíc knihy

 

Cíle:

 • poznávání a pojmenování jednotlivých částí lidského těla 
 • uvědomění si vlastního těla
 • ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody
 • pozorování změn v přírodě
 • rozvíjení komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních)
 • rozvíjení tvořivosti (v myšlení, řešení problémů i sebevyjádření)

 

Navrhované činnosti:

 • gymnastické prvky na koberci, žíněnce, kladině
 • akrobatická cvičení
 • relaxační cviky, protahování
 • hudebně – pohybové hry
 • sestavování lidského těla z částí, jejich pojmenování
 • prohlížení rtg snímků – kosti
 • vyprávění o nemocech a úrazech z vlastní zkušenosti
 • dramatizace návštěvy u pana doktora
 • hraní loutkového divadla s tématem předcházení úrazů
 • kresba lidského těla s důrazem na detaily
 • obtisky rukou a nohou pomocí prstových barev
 • doprovázet písně hrou na své tělo
 • nacvičování písní s jarní tématikou
 • rytmizace a melodizace slovních skupin a říkadel
 • pozorování změn v přírodě na zahradě i při vycházkách do lesa
 • sestavování zvířecích rodin, pojmenování mláďat
 • kresba jarních květin dle živé předlohy
 • pantomima, hra na zvířátka

 

 

Očekávané výstupy:

 • udržovat rovnováhu na jedné noze
 • zvládnout kotrmelec vpřed
 • pečovat o osobní hygienu
 • samostatně se obout, obléknout
 • pojmenovat části těla
 • mít představu o vývoji a růstu člověka, s přihlédnutím na zdravou stravu a správný životní styl
 • zaregistrovat změny ve svém okolí
 • rozkládat slova na slabiky, rozlišit dlouhé a krátké slovo
 • zacházet šetrně s knížkami i ostatními hračkami 

 

Duben

Moje tělo

Seznamování dětí s lidským tělem, jeho částmi a orgány, seznamování s lidskými smysly, zdraví a nemoc, zdravý životní styl, recyklace, Den Země, ochrana životního prostředí

 

Cíle:

 • rozlišení dopravních prostředků
 • osvojení si správného chování v dopravních prostředcích
 • vytváření prosociálních postojů, rozvoj sociální tolerance, citlivosti a respektu
 • vytváření správných návyků při pohybu po komunikacích
 • osvojení si poznatků o správném vybavení na kolo
 • rozvoj schopnosti rozlišovat dopravní značky podle tvaru, barvy
 • seznamování s velikonočními tradicemi a zvyky 
 • osvojení si lidových koled a říkadel
 • rozšíření si poznatků o způsobech zdobení kraslic různými technikami

 

 

Navrhované činnosti:

 • orientace v prostoru, chůze vzad
 • rovnovážná cvičení
 • fotbalové a florbalové prvky, přihrávky, střelba
 • využití pracovních listů, omalovánek
 • tvorba semaforu
 • grafomotorická cvičení
 • koláže dopravních prostředků
 • návštěva dopravního hřiště
 • nácvik určování levé a pravé strany
 • poslech hudebních skladeb s námětem jara
 • nácvik písní a koled s tématikou velikonoc
 • určování hudebních nástrojů dle obrázku a hudby
 • tvorba velikonoční výzdoby
 • zdobení kraslic
 • pletení pomlázky
 • modelování dopravních prostředků
 • kresba dopravních značek
 • pohybové hry na dopravní prostředky
 • vycházky po obci, hledání dopravních značek
 • dotváření krabic výtvarným zásahem – dopravní prostředky, domy, krajina

 

Očekávané výstupy:

 • rozlišovat vpravo – vlevo
 • používat prostorové pojmy 
 • zvládat hry s pomůckami
 • zvládat chůzi a otočky vzad bez ztráty orientace a rovnováhy
 • rozeznat a napodobit základní geometrické tvary
 • znát a dodržovat základní pravidla chování na ulici, v dopravním prostředku apod.
 • rozšířit si znalosti o lidových tradicích a zvycích

 

Květen

Až budu velký

Téma věnované rodině, mamince, povolání, řemeslům,zamyšlení  - čím budu až budeme velcí. Pozorování rozkvetlé přírody – louka, rozkvetlé kytičky, rybníky, žáby

Cíle:

 • vytváření úcty k práci druhých, jejím výsledkům
 • seznamování s různými řemesly a povoláními
 • poznávání nástrojů a materiálů potřebných k daným povoláním
 • rozvíjení pocitu sounáležitosti s rodinou, lidmi, společností
 • seznamování s významnými květnovými dny
 • uvědomění si vztahu k mamince, umět jí pomoci

 

Navrhované činnosti:

 • běh v terénu s překážkami
 • chůze po kládách, rovnováha
 • nácvik správného držení těla
 • jízda na koloběžce
 • gymnastické cvičení v přírodě
 • vyprávění o řemeslech
 • přiřazování nástrojů a výrobků k řemeslům
 • pantomima – povolání
 • povídání o maminkách
 • kresba maminky na velký formát
 • charakteristika maminky, užívání přídavných jmen
 • nácvik programu k vítání občánků
 • vyprávění o druhé světové válce
 • didaktické hry k rozvoji správné výslovnosti, souvislého vyjadřování
 • čtení krátkých lidových pohádek, hledání vtipu, poučení v pohádce
 • pohybová improvizace na hudbu
 • rytmizace říkadel
 • nácvik pásma na vítání občánků
 • nácvik divadelního představení
 • výroba přáníčka ke Dni matek
 • kresba řemesel
 • koláže z přírodnin

 

 

Očekávané výstupy:

 • pohybovat se koordinovaně a jistě v přírodním terénu
 • užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla)
 • udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce
 • respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých
 • vážit si práce druhých
 • používat přídavná jména, vyjádřit vlastnosti osoby
 • nají slova opačného významu, slova doplňující rým

 

Červen

Hurá prázdniny

Cestování po světě, mapy, svět, zvířata světa, lidé světa, dopravní prostředky, bezpečnost na cestách a silnici, dopravní značky, táboření, výlety, letní sportování

 

Cíle: 

 • seznámení s atlasem, globusem, jejich využití
 • poznávání jiných zemí, jejich zvyklosti a tradice
 • rozvíjení zájmu o cizí jazyky, využití sluchové percepce
 • rozšíření povědomí o tradičních národních tancích, hudbě a hudebních nástrojích
 • rozvíjení psychické a fyzické zdatnosti
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s planetou
 • uvědomění si kladů a záporů pobytu v přírodě – bezpečné chování, rizika úrazu

 

 

Navrhované činnosti:

 • trénování soutěží na dětský den
 • hledání v atlasu světa
 • kreslení mapy s pokladem
 • vysvětlení pojmu stát, hlavní město, státní vlajka
 • vyprávění o místech, která jsme navštívili
 • prohlížení obrázků, fotografií, pohlednic
 • poslech hudby různých kontinentů
 • africké rytmy – uvolnění, improvizace
 • hra na bubínky
 • opakování písní a básní za celý školní rok
 • vyprávění o nadcházejících prázdninách, situace které mohou nastat, co udělat kdyby…
 • modelování s inspirací v hudbě
 • navlékání korálků s barevnou posloupností
 • skládání origamy
 • proplétání papírových koberečků
 • výroba motýlů z papírových talířů

 

Očekávané výstupy:

 • pohybovat se dynamicky po delší dobu
 • vyrovnat se s prohrou, vítězstvím při sportovním výkonu
 • naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit
 • uplatňovat postřeh a rychlost
 • uvědomovat si rozdílnost kultur ve světě
 • uvědomit si, že každý jsme jiný a jedinečný
 • uvědomovat si rizika pobytu v přírodě

 

 

Rozšiřující nabídka

 

Mimo vymezený vzdělávací obsah využíváme části projektu Zdravá abeceda, což je program pro výchovu ke zdravému životnímu stylu v mateřských školách.

Zapojili jsme se do programu Celé Česko čte dětem, což využíváme při každodenní práci s dětmi.

Spolupracujeme s Lesním klubem Pramínek na rozšiřující vzdělávací nabídce s přírodovědným zaměřením, ekologických a environmentálních aktivitách.

Pravidelně navštěvujeme programy Národní galerie pro mateřské školy, kde si děti tříbí své estetické cítění, poznávají nové prostředí, rozšiřují si obzory výtvarného vnímání.

Pravidelně se setkáváme s žáky ZŠ Světice při obecních akcích i mimo ně.

 

Mezi oblíbené akce, které organizujeme v průběhu celého školního roku, pro rodiče i děti, patří:

 

 • Pouštění draků
 • Výstava objektů z dýní
 • Setkání s Mikulášem
 • Vánoční besídka
 • Dětský karneval
 • Velikonoční tvoření
 • Vítání občánků
 • Den dětí
 • Přespávání v MŠ

 

Zájmové kroužky v mateřské škole jsou situovány do odpoledních hodin, nejoblíbenější jsou keramické dílny, které navštěvuje většina dětí. Kroužky vedou externí lektoři.

 

Hra na flétnu

Děti se naučí ovládat dechové svalstvo. Rozvíjí si hudební cítění a procvičuji hudební sluch. Seznamují se s hrou na hudební nástroj, prvně se setkávají s notovou osnovou, houslovým klíčem a notami. Interpretují jednoduché lidové písně se zpěvem a doprovodem klavíru.

 

 

Keramická dílna

Náplní keramické dílny je rozvoj tvořivosti a vytváření základů estetického cítění dětí ke světu, ke kultuře a k umění.

 

Kroužek anglického jazyka

Seznamování se základy anglického jazyka formou hry, zpěvu a poslechu. Kroužek vede zkušený lektor jazykové školy.

 

Figurková školička

 

Figurková školička je nová originální výuková metoda zaměřená na rozvoj dětského intelektu a intelektuálních schopností a dovedností. Je určená pro děti ve věku od 3 let. Metodika se opírá o šachovnici a šachové figurky, (ale děti se neučí přímo hru šachy) děti  zde využívají své početní dovednosti, geometrické vnímání, prostorovou orientaci, vnímání pohybu apod. 

 

 

Evaluační systém

Přehled evaluační činnosti školy je přehledem o tom, jak škola a její pedagogové pracují se zpětnou vazbou a je zaměřena:

 • na činnosti, které probíhají na úrovni školy
 • činnosti, které probíhají na úrovni třídy
 • individuální sledování a hodnocení dětí

 

Úroveň školy

Provádí ředitelka, která sleduje a vyhodnocuje průběžně a opakovaně podmínky materiální, bezpečnostní, organizační, ale především pedagogické, psychosociální a hygienické.

Časový plán:  1x za půl roku hospitace, 3x ročně provozní a pedagogické rady, na závěr školního roku celkové hodnocení švp.

Úroveň třídy

Učitelky si v rámci tvorby třídního vzdělávacího programu můžou vytvořit svůj systém evaluace:

Denní zápis- do třídní knihy 

        - zpětná vazba – rozhovory s dětmi, rodiči, kolegyní

 

Hodnocení předchozího tématu (integrovaného bloku, jejího průběhu, výsledku) – po zakončení bloku

K evaluaci předchozího tématu pomohou dílčí cíle, většinou při kontrole dojdeme k závěru, že v celku byly všechny cíle dotčeny. Cíle, kterým nebyl věnován dostatek pozornosti, si poznamenáme a budeme s nimi pracovat v jiném tématu.

 

Sebereflexe – pedagog sleduje výsledky, samostatně je hodnotí a porovnává s obecnými požadavky. Tento postup klade vysoké nároky na upřímnost pedagoga vůči sobě samému.

 

Individuální hodnocení vzdělávacích výsledků dětí

Pedagog sleduje rozvoj a osobní vzdělávací pokroky u každého dítěte zvlášť a důležité informace dokumentuje a vyhodnocuje.  Každý pedagog si může zvolit svůj systém, formu a rozsah záznamů. 

Při sledování vývoje je důležité, abychom znali výchozí vývojový stupeň dítěte a nevycházeli ze srovnání s vrstevníky. V problémových oblastech můžeme vytvořit individuální plány a více spolupracovat s rodiči.

Hodnocení provádíme 3x za rok, do záznamových archů. Dále je konzultujeme při pedagogických radách s ostatními pedagogy.