Třída mladších dětí s kapacitou 26 dětí, kterou vedou paní učitelky Jiřina Součková a Hana Černá. Třída se nachází ve staré budově mateřské školy.

Třída převážně předškoláků s kapacitou 25 dětí, kterou vedou paní učitelky  Gábina Blovská a Galina Srpová. Třída se nachází v novém pavilonu mateřské školy.

Rodina

Celý týden si budeme povídat o rodině.

Kdo do rodiny patří?  Vy to určitě víte, ale kdo to neví, ten se to dozví…

Budeme si povídat o tatíncích, sourozencích, babičkách a dědečcích a třeba i o zvířatech, která s námi bydlí.

Připraveno máme zase spoustu říkadel, písniček a tancování, ale také spoustu tvoření J

Tak určitě přijďte do školky

Hanka a Jiřka