Budova mateřské školy je původně rodinný dům, vystavěný před druhou světovou válkou. Po úmrtí majitelů, bezdětných manželů Stěhulových, dům přešel do vlastnictví jejich neteře, a ta jej prodala MNV Světice. Po náležitých stavebních úpravách byla zde dnem 1. 12. 1963 otevřena mateřská škola. 

Provoz byl zpočátku velmi problematický, hlavně co se týče vytápění. Později procházela budova dalšími úpravami, z nichž nejvýznamnější byla přístavba ze západní strany, od května do září 1987, v hodnotě asi 600 000Kč. Další podstatnou proměnu prodělala budova od února do konce srpna 2008, kdy bylo nutno předisponovat místnosti tak, aby plochou vyhovovaly hygienickým požadavkům (vznikla malá herna, kuchyňka – výdejna, stabilní ložnice v patře), byla provedena celková rekonstrukce elektriky, položena nová krytina na schody do patra, probouráno okno z kuchyňky - výdejny  do třídy, která slouží též jako jídelna. Na zahradě vykáceny a odstraněny přerostlé dřeviny. Od září 2009 nastala změna ve způsobu vytápění objektu. Dosavadní již nevyhovující kotel na koks byl nahrazen kotlem na peletky, ekologické vytápění. 

V září 2013 začala přístavba nového pavilonu školky, která navýšila kapacitu mateřské školy na 51 dětí. V novém pavilonu vznikla též moderní kuchyně s celým zázemím. Pavilon byl zkolaudován v červnu 2014 a od září 2014 zahajuje provoz.